ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL

Moře, ze kterého se voda vylije, je jako budoucnost, ze které štěstí uteče.
Moře, ze kterého se voda nevylije, je jako budoucnost, ze které štěstí neuteče.
Takovou budoucnost by si přál mít každý. I já.

Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
info@malaskola.cz
491 541 136
O ŠKOLE PRO RODIČE A DĚTI

hlavní stránka | zpět

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2.-13.5.2020


Dle pokynu MŠMT se letošní zápis do mateřské školy uskuteční dálkově.

 • Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
 • Rodiče naleznou veškeré dokumenty a důležité informace nutné k zápisu (žádost k vyplnění, čestné prohlášení, podmínky přijetí dítěte do MŠ) na webových stránkách školy (www.malaskola.cz)
 • Dle doporučení  MŠMT, škola upřednostňuje , pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole ve středu 13.5.2020 od 15.00 – 16.00 hod v MŠ.
 • Rodiče dodají škole tyto vyplněné dokumenty:
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte
  • kopii rodného listu
  • kopii očkovacího průkazu
 • Rodiče všechny dokumenty dodají škole nejpozději do 13.5.2020
 • Poté bude dle kritérií rozhodnuto o přijetí dítěte do MŠ.
 • Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, na základě jehož budou rodiče na webových stránkách školy vyrozuměni o přijetí do mateřské školy
 • Případné dotazy pište na emailovou adresu (renata@malaskola.cz)

 

Kritéria přijetí dítěte do předškolního zařízení pro školní rok 2020/2021

kapacita předškolního zařízení 25 dětí

Předškolní zařízení je naplňováno do počtu 25 dětí.

 

Přednostně jsou přijímány děti:

1)    V poslední ročníku před nástupem do 1. ročníku základní školy

2)    Děti s trvalým pobytem na území obce Suchý Důl

3)    Děti, jejichž sourozenci navštěvují školské zařízení v Suchém Dole

4)    Ostatní děti jsou přijímány podle věku (od nejstaršího po nejmladší), děti mladší tří let dle volné kapacity mateřské školy

 

O umístění dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě platných předpisů a dodržení kapacity zařízení.


poslední aktualizace dne 24.4.2020 | Černohorská Lada | příloha | příloha


hlavní stránka | archív aktualit | nahoru

Montessori šance pro Vaše děti Investice do rozvoje vzdělávání Cz pl cíl 3 cel 3 2007, 2013 Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, překračujeme hranice

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod, adresa: Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl, tel.: 491 541 136, 736 761 792