ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL

Moře, ze kterého se voda vylije, je jako budoucnost, ze které štěstí uteče.
Moře, ze kterého se voda nevylije, je jako budoucnost, ze které štěstí neuteče.
Takovou budoucnost by si přál mít každý. I já.

Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
info@malaskola.cz
491 541 136
O ŠKOLE PRO RODIČE A DĚTI

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Matematika - 1.-2. ročník (sada 01) - anotace, seznam
1.VY_42_01_01Počáteční počítání s krtečkem
2.VY_42_01_02Znázornění počtu do 5
3.VY_42_01_03Vybarvování podzimní koš – do 5
4.VY_42_01_04Znázornění sčítání do 10
5.VY_42_01_05Sčítání a odčítání do 8
6.VY_42_01_06Opakování doplňování do 20
7.VY_42_01_07Jarní počítání s květinami
8.VY_42_01_08Krokovací hadi
9.VY_42_01_09Krokovací hadi
10.VY_42_01_10Krokovací hadi
11.VY_42_01_11Krokování
12.VY_42_01_12Montessori perličky- znázornění 11-20
13.VY_42_01_13Procvičování do 20
14.VY_42_01_14Procvičování do 20
15.VY_42_01_15Obrázek dopočet do 10 a 20
16.VY_42_01_16Počítací domky- sčítání a odčítání do 100
17.VY_42_01_17Opakování počítání s přechodem 10
18.VY_42_01_18Práce s červenomodrými tyčemi
19.VY_42_01_19Počítání se zajíčkem do 5
20.VY_42_01_20Sčítací tabulka
21.VY_42_01_21Počítání do 100 s přechodem
22.VY_42_01_22Počítání do 100 s Ferdou
23.VY_42_01_23Počítání do 100 s přechodem
24.VY_42_01_24Jarní opakování z Ma
25.VY_42_01_25Opakování násobení a sčítání
26.VY_42_01_26Počítání s rybičkami
27.VY_42_01_27Pomůcka – pro žáky se SVP
28.VY_42_01_28Podzimní počítání s přechodem
29.VY_42_01_29Počítání s Indiány- přechod+ desítky
30.VY_42_01_30Význam a použití násobení -etabule
31.VY_42_01_31Etabule – násobení 2
32.VY_42_01_32Etabule – násobení 3
33.VY_42_01_33Etabule – násobení 4
34.VY_42_01_34Etabule – násobení 5
35.VY_42_01_35Etabule – násobení 6
36.VY_42_01_36Etabule – násobení 7

Matematika - 3.-5. ročník (sada 02) - anotace, seznam
1.VY_42_02_01Písemné sčítání- procvičování
2.VY_42_02_02Písemné násobení
3.VY_42_02_03Slovní úlohy – desetinná čísla
4.VY_42_02_04Desetinná čísla- příklady procvičování
5.VY_42_02_05Desetinná čísla- procvičování
6.VY_42_02_06Aritmetický průměr
7.VY_42_02_07Slovní úlohy
8.VY_42_02_08Geometrie - úvod
9.VY_42_02_09Geometrie- názvosloví trojúhelníka
10.VY_42_02_10Geometrie- kružnice
11.VY_42_02_11Geometrie- opakování
12.VY_42_02_12Geometrie – opakování
13.VY_42_02_13Geometrie – opakování
14.VY_42_02_14Geometrie – opakování- průsečík
15.VY_42_02_15Geometrie – úvodní úlohy
16.VY_42_02_16Geometrie-konstrukční úlohy
17.VY_42_02_17Geometrie-kružnice
18.VY_42_02_18Zlomky- úvod
19.VY_42_02_19Zlomky- procvičování
20.VY_42_02_20Grafické znázornění zlomků
21.VY_42_02_21Slovní úlohy
22.VY_42_02_22Slovní úlohy
23.VY_42_02_23Násobení a dělení – procvičování
24.VY_42_02_24Procvičování sčítání + odčítání
25.VY_42_02_25Násobení - pyramidy
26.VY_42_02_26Násobení se zvířátky
27.VY_42_02_27Násobení se zvířátky
28.VY_42_02_28Pyramidy- násobení
29.VY_42_02_29Pyramidy- násobení
30.VY_42_02_30Pyramidy- desetinná čísla- domácí úkol
31.VY_42_02_31Geometrie – poloha přímek
32.VY_42_02_32Geometrie-vlastnosti trojúhelníků
33.VY_42_02_33Geometrie- základní pojmy
34.VY_42_02_34Geometrie – konstrukční úlohy-opakování
35.VY_42_02_35Geometrie – konstrukce osy úsečky
36.VY_42_02_36Opakování slovní úlohyzákladní škola | další aktuality | Montessori nabídka | kontakty | nahoru

Montessori šance pro Vaše děti Investice do rozvoje vzdělávání Cz pl cíl 3 cel 3 2007, 2013 Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, překračujeme hranice

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod, adresa: Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl, tel.: 491 541 136, 736 761 792